Gå til

  1. Brug og ændringer af de nuværende generelle betingelser

  Alle brug af de hjemmesider og tjenester, der tilbydes af webstedet mithoroskop.com, indebærer accept af de følgende generelle betingelser. Hvis brugeren ikke accepterer alle eller nogle dele af de følgende generelle betingelser, anbefales de at undlade at bruge tjenesten. mithoroskop.com forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller ændre alle eller nogle dele af tjenesterne og kan til enhver tid ændre de generelle betingelser. Under alle omstændigheder er den version af de generelle betingelser, der gælder for brugeren, den, der senest blev accepteret af brugeren.

  2. Brugeren

  Alle brugere, der opretter forbindelse til webstedet, skal være myndige. Retten til at bruge tjenesterne er specifik for hver bruger. Visse tjenester kan være underlagt specifikke betingelser. Brugeren forpligter sig til ikke at sælge eller bruge indhold og tjenester til kommercielle formål, uden først at have indhentet skriftlige aftaler med mithoroskop.com. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af deres konto, uanset om den er udtrykkeligt godkendt af dem. Brugeren anerkender og accepterer at være eneansvarlig for indholdet af data, der er indtastet på hjemmesiden. Han/hun er især enig i ikke at indsætte data, der kan skade interesserne for mithoroskop.com og/eller tredjeparter. Til dette formål vil han/hun friholde mithoroskop.com mod alle krav, direkte eller indirekte baseret på disse oplysninger og/eller data, fremsat af enhver person, der går imod mithoroskop.com. Han/hun påtager sig navnlig betaling af alle tilgodesedler, uanset om de forårsages af krav fra tredjeparter mod mithoroskop.com eller ej, herunder advokathonorarer og retsomkostninger. Brugeren accepterer at informere mithoroskop.com om enhver overtrædelse, som han eller hun kender til; ikke at få adgang til eller forsøge at få adgang til andre datanetværk eller systemer, der er tilsluttet internettet ulovligt; ikke at forstyrre brugen eller nydelsen af andre brugeres tjenester; ikke at bruge internettet til at indføre vira; trojanske heste eller andre skadelige programmer.

  3. Adgang til tjenesten

  Tjenesten er gratis tilgængelig for alle brugere med internetadgang. Alle omkostninger i forbindelse med adgang til tjenesten, hvad enten det er til udstyr, software eller internetadgang, er udelukkende brugerens ansvar. De er alene ansvarlige for den korrekte funktion af deres computer, udstyr og internetadgang. mithoroskop.com forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde, suspendere, ændre uden forudgående varsel adgangen til en hvilken som helst del af tjenesten, for at yde vedligeholdelse eller af andre årsager, uden at pådrage sig forpligtelser eller anvendelse af kompensation.

  4. Ophør

  mithoroskop.com forbeholder sig ret til øjeblikkeligt og permanent at lukke enhver brugerkonto, nægte adgang til tjenesterne for enhver bruger, der giver forkerte oplysninger under registreringen, eller hvis brugeren har overtrådt de gældende generelle betingelser. mithoroskop.com har også ret til at lukke kontoen, hvis den forbliver inaktiv i mere end ni måneder.

  5. Personlige data

  Af hensyn til brugernes privatliv går mithoroskop.com ud fra, at indsamling og behandling af generelle oplysninger om den nuværende hjemmeside udføres i overensstemmelse med lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om informationsteknologi. Se også Den Franske Databeskyttelseserklæring (Tutela francese dei dati personali)

  6. Garantier

  I tilfælde af klage eller manglende levering skal brugeren kontakte mithoroskop.com på webadressen. mithoroskop.com understreger de primært rekreative karakter af tjenesterne. Under ingen omstændigheder udgør indholdet af hjemmesiden juridisk, psykologisk, medicinsk, professionel eller finansiel rådgivning. På samme måde kan undersøgelser udført af hjemmesiden ikke erstatte en medicinsk eller psykologisk diagnose foretaget af en sundhedsfaglig.

  7. Ansvarsbegrænsning

  Nogle reklamebannere på mithoroskop.com's hjemmeside fører brugerne til at følge links til andre hjemmesider. Da der ikke er nogen kontrol over eksterne ressourcer, bør brugerne anerkende, at webstedet mithoroskop.com ikke påtager sig noget ansvar vedrørende bestemmelserne i disse ressourcer og ikke kan holdes ansvarlig for indholdet; de data, der indtastes på disse hjemmesider, er ikke længere beskyttet af mithoroskop.com.

  8. Ejendomsrettigheder

  Brugeren anerkender og accepterer, at indholdet (skriftlige dokumenter, software, fotografier, logoer…) af sponsorerede reklamematerialer eller distribueret via e-mail, de kommersielle oplysninger produceret og indsat af mithoroskop.com, dets operatører og sponsorer, er beskyttet af franske intellektuelle ejendomsrettigheder, varemærkelovgivning, patentlovgivning eller enhver anden lov anerkendt af gældende lovgivning. Brugeren har ikke tilladelse til at kopiere, bruge, reproducere, distribuere eller skabe afledte værker fra indholdet, uden at have opnået eksplcitu samtykke fra mithoroskop.com, dets operatører og sponsorer. Enhver uautoriseret reproduktion af disse varemærker, logoer og karakteristiske emblemer udgør en overtrædelse, der kan straffes ved lov. Overtrædere risikerer retsforfølgelse, især dem, der er fastsat i artiklerne L.335.2 og L.343.1 i ophavsretsloven.

  9. Anmodninger om information

  Alle anmodninger om information skal sendes til følgende e-mailadresse: [email protected]. Beskyttelser, kommunikationer, klager, anmodninger om tilbagebetaling skal foretages skriftligt og kan sendes pr. post til følgende adresse: free horoscope, SF Factory, 8-10 rue villedo, 75001 Paris, Frankrig; eller pr. e-mail til [email protected].

  10. Gældende bestemmelser

  De lovgivningsmæssige forhold, der gælder for indhold og transmission af data, på og omkring hjemmesiden, bestemmes af fransk lov. I tilfælde af en tvist, som ikke kan løses ved forlig, vil de franske domstole have eksklusiv jurisdiktion.

  Mest Konsulteret På Siden

  Her er de mest populære horoskoper, artikler og astro-apps på siden, den ideelle lejlighed til at fylde på med informationer og underholdning om astrologi.